Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Dit is de privacyverklaring van Oude Wesselink Kozijnen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06042121, gevestigd aan de Lutkeberg 79, 7678 AJ Geesteren ov (hoofdvestiging) en aan de Eibergsestraat 220, 7481 HP Haaksbergen (nevenvestiging).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het waarborgen van uw privacy en het verwerken van uw gegevens binnen Oude Wesselink Kozijnen. Daarbij maakt het niet uit of u uw gegevens persoonlijk bij ons achterlaat (bijvoorbeeld bij een showroombezoek), via onze website www.owkozijnen.nl of via onze sociale media kanalen als Facebook, LinkedIn, YouTube of Pinterest.

Oude Wesselink Kozijnen respecteert de privacy van alle (potentiële) klanten en alle gebruikers van onze website en sociale media kanalen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Oude Wesselink Kozijnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Oude Wesselink Kozijnen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die eventueel via een link op onze website of sociale media bereikbaar zijn. Wij raden u aan telkens de privacyverklaring en disclaimer van de andere websites en/of sociale media te raadplegen, om te lezen hoe zij met uw gegevens omgaan. U kunt zien dat u niet meer op onze website of één van onze sociale media kanalen bent als de URL (=webadres boven in de adresbalk) is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik wilt maken van één van onze diensten (bijvoorbeeld het opvragen van een offerte of het verstrekken van een opdracht voor het leveren en/of monteren van kunststof of aluminium kozijnen), vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een eigen, beveiligde server van Oude Wesselink Kozijnen. We zullen alleen de persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben om onze diensten uit te kunnen voeren.

Daarnaast zijn er een aantal diensten (bijvoorbeeld het aanbieden van informatie via onze website) waarvoor we u niet vragen om persoonsgegevens te verstrekken, maar waarvoor wel bepaalde gegevens van u verzameld worden, zogenaamde “cookies”. Hierover leest u meer in de alinea over cookies.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de door u gevraagde dienst, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. U kunt hierbij denken aan:

 • Naam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • (Mobiel) Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Informatie, die u zelf invult in een open veld (bijvoorbeeld in ons contactformulier), bijvoorbeeld de afmetingen van een kozijn waarvoor u een prijsopgave wenst te ontvangen.

Internetgedrag m.b.t. de website (de zogenaamde cookies)

Doeleinden

De persoonsgegevens die we van u verzamelen, gebruiken we voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Om u de mogelijkheid te bieden om informatie aan te vragen over onze producten en u de gevraagde informatie toe te sturen (via e-mail of via de post).
 • Om u de mogelijkheid te bieden een offerte aan te vragen via onze website, sociale media kanalen of één van onze showrooms en u de gevraagde offerte toe te sturen (via e-mail, post of persoonlijk in één van onze showrooms)
 • Om een gemelde klacht in behandeling te nemen en op te lossen.
 • Om een reparatieverzoek in behandeling te nemen en uit te voeren.
 • Om u te benaderen over terugroepacties van ons of van één van onze toeleveranciers.
 • Om u op de hoogte te houden van het verloop of de status van een aangevraagde offerte, aangevraagde informatie, reparatieverzoek, ingediende klacht of een terugroepactie.
 • Om goed gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website en sociale media kanalen.
 • Om onze website en sociale media kanalen te verbeteren
 • Om onze bezoekers en (potentiele) klanten een indruk te geven van de projecten die wij uitvoeren, bijvoorbeeld door middel van foto’s (hierbij vermelden we alleen de woonplaats, niet het adres)
 • Om te achterhalen welke onderwerpen spelen bij consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan uitlichten, testen of controleren
 • Om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via sociale media, e-mail, per post of telefonisch
 • Om uw (open) sollicitatie of stageverzoek te kunnen behandelen
 • Om u te kunnen benaderen bij een prijsvraag of andere actie indien u zich hiervoor heeft opgegeven en/of indien u iets gewonnen hebt.
 • Om historische gegevens te kunnen terugzoeken bijvoorbeeld bij herhaalde klachten, wanbetaling, e.d.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of ander elektronisch bericht naar ons verzendt of via één van onze showrooms een bericht achterlaat, kunnen we in sommige gevallen deze berichten bewaren. In deze berichten staan mogelijk persoonsgegevens, o.a. omdat dit het geven van een passend antwoord vereenvoudigd. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Oude Wesselink Kozijnen. Indien gewenst, kunnen dergelijke berichten na schriftelijk verzoek worden verwijderd, uitgezonderd wanneer dit de bedrijfsvoering en/of de interne (kwaliteits)procedures van Oude Wesselink Kozijnen zou kunnen belemmeren en/of schaden.

Derden

Wij geven (een deel van) de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor het leveren van de door u aangevraagde dienst. Wij geven bijvoorbeeld uw adresgegevens door aan onze glasleverancier, zodat hij de beglazing voor uw kozijnen op het juiste adres kan afleveren. Tevens moeten wij in sommige gevallen uw gegevens doorgeven aan de postbezorger om materialen, proefstukken of brieven zoals: offertes, opdrachten of facturen bij u te laten bezorgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere, niet-betrokken, derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, zodat we kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. We krijgen hierdoor inzicht in welke pagina’s populair zijn, welke informatie het meest wordt gelezen, hoe er genavigeerd wordt e.d. Deze informatie stelt ons in staat om de website beter te laten aansluiten bij de wensen van onze gebruikers. Ons cookiebeleid kunt u nalezen via de volgende URL: www.owkozijnen.nl/cookiebeleid/

Indien u niet akkoord bent met het plaatsen van cookies, kunt u dit bij het betreden van onze site aangeven. U schakelt dan alleen de cookies voor onze website uit.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben bij het verzamelen van deze gegevens rekening gehouden met uw privacy conform de AVG van mei 2018. Dat wil zeggen dat wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten om afspraken te maken over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij uw website bezoek. Daarnaast hebben wij uw IP-adres laten anonimiseren. Tevens hebben we ‘gegevens delen’ en ‘advertenties inschakelen’ uit laten zetten.

Social Media

Op onze website vindt u diverse knoppen die gelinkt zijn aan social media, zoals Facebook en Linkedin. Dit maakt het mogelijk om content van onze website te delen. Tevens zullen wij u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten via social media. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. In de privacyverklaring van deze netwerken kunt u lezen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Beveiligen, bewaren en verwijderen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of om te kunnen voldoen aan onze garantieverplichtingen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Een uitgebreide toelichting op de verschillende bewaartermijnen is opgetekend in ons verwerkingsregister.

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen, tezamen met een geldig kopie van uw legitimatiebewijs. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik en verzamelen van persoonsgegevens in de huidige bedrijfsvoering en met inachtneming van de huidige bedrijfsprocessen van Oude Wesselink Kozijnen. Eventuele aanpassingen hieraan kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Oude Wesselink Kozijnen B.V. Lutkeberg 79, 7678 AJ Geesteren

0546-631697 info@owkozijnen.nl

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.